Organizaţiile non-profit au în vedere mai multe categorii de public decât organizaţiile de afaceri. Pentru denumirea acestor categorii se foloseşte cuvântul “stakeholders”, adică categorii de public interesate în activitatea organizaţiei.

Publicul reprezintă în termeni de marketing un grup distinct de indivizi, organizaţii sau ambele, a căror nevoi actuale si potenţiale trebuie satisfăcute într-un anumit fel.

Contribuabilii sau donatorii sunt persoane fizice sau juridice care donează bani sau alte resurse organizaţiei non-profit.

Diferite categorii de specialisti si furnizorii sunt cei care presteaza serviciile, respectiv vand bunurile de care are nevoie o organizaţie non-profit. De foarte multe ori aceste organizaţii non-profit vor încerca să beneficieze de reduceri de preţ si de scutiri de plată, sub forma unei donaţii din partea furnizorului.

Organismele regulatoare sunt cele care stabilesc legile si regulile de aplicare a ei. Organizaţia non-profit trebuie să întreţină un contact strâns cu aceste organisme şi să fie gata să protesteze atunci când sunt impuse reguli care limitează capacitatea organizaţiei de a crea valoare pentru clienţii săi.

Conducerea este formată din directori sau preşedinţi şi vicepreşedinţi ai organizaţiei. Ei iau principalele decizii referitoare la organizaţie şi aleg politica de marketing.

Angajaţii sunt personalul organizaţiei care primesc salar din partea acesteia.

Voluntarii sunt foarte importanţi pentru organizaţiile non-profit. Aceste persoane ajută în realizarea activităţii organizaţiei. Ei nu primesc remuneraţie pentru munca prestată.

Clienţii reprezinta cea mai importantă categorie de public pe care marketingul unei organizaţii o are în vedere. Acestia pot fi beneficiarii serviciilor sau diferite grupuri de interese. Principalul obiectiv este satisfacerea nevoii acestora.

Cetăţenii sunt acele persoane care îşi au reşedinţa în zona în care îşi desfăşoară activitatea organizaţia non-profit.

Mass-media cuprinde companii media care difuzează ştiri şi opinii editoriale. Ei au un rol foarte important în promovarea activităţii organizaţiei non-profit şi în influenţarea opinii publice.

Concurenţa este alcătuită din organizaţii non-profit sau firme care oferă aceaşi formă de serviciu care poate să satisfacă dorinţa clienţilor sau oferă o alternativă.

 

Teoreticienii sustin faptul ca organizaţiile non-profit concurează pentru 3 lucruri:

  • Concurenţa pentru oameni: se manifestă din partea altor angajatori care „fură” forţa de muncă superior calificată din sectorul non-profit. De asemenea, concurenţa se manifestă de către alte organizaţii care solicită excesiv timpul, atenţia ori eforturile potenţialilor membri, voluntari, decidenţi sau personal angajat. Astfel, considerăm concurente: şcolile, care solicită tinerilor prea mult timp pentru învăţare sau pentru teme, ofertanţii de servicii de agrement, care oferă alte modalităţi de petrecere a timpului liber, cluburile sportive care solicită sportivilor lor timpul si efortul fizic dedicat şi, în special, posturile şi programele de televiziune.  Ca răspuns la aceste surse de concurenţă organizaţiile trebuie să lupte împreună, prin promovarea voluntariatului, implicării, nonviolenţei şi a participării. Ele trebuie să găsească elemente de atracţie pentru potenţialii membri şi voluntari care să fie mai puternice decât atracţia concurenţei.
  • Concurenţa pentru bani: se manifestă din partea altor organizaţii non-profit sau entităţi care sunt eligibile pentru a concura pentru proiecte ale finanţatorilor.
  • Concurenţa pentru notorietate: organizaţiile trebuie să îşi propună să fie notorii pe pieţele ţintă. Notorietatea se manifestă prin numărul mare de persoane care au auzit, cunosc sau au o părere bună despre organizaţie şi activităţile ei.

 

Pentru fiecare categorie de public, organizaţia non-profit oferă anumite beneficii si avantaje, în cazul implicării în organizaţie. Aceste beneficii sunt notate în tabelul de mai jos:

 

Categoriile principale de public şi beneficiile oferite lor de organizaţia non-profit

 

Categoria de public Beneficiul oferit
Membri fondatori Satisfacţie personală

Îndeplinirea misiunii organizaţiei

Prestigiu- valoare simbolică

Reţele- acces la resurse

Conducerea Satisfacţie personală

Ocazii de a-şi exersa capacităţile manageriale / profesionale

Recompense financiare

Reţele

Voluntari Satisfacţia unei implicări

Experienţă de lucru: noi activităţi, noi oameni, noi contexte, dezvoltarea competenţelor personale şi profesionale

Instruire

Modelele de bună practică întâlnite

Reţele- Acces la resurse

Beneficii personale şi subiective care decurg din interacţiunile umane şi afilierea la grup

Ocazii de a-şi petrece timpul liber

Ocazii de a-şi exersa capacităţile manageriale / profesionale

Salariaţi       Recompense financiare (salariu)

Mediul de lucru dinamic, provocator

Contribuabili Soluţii la problemele sociale a unei categorii de care sunt interesaţi

Notorietate / Imaginea

Sentimentul de implicare / contribuţie la o cauză

Furnizori Piaţă de vânzare a bunurilor şi serviciilor
Clienţi Produsele şi serviciile oferite

Soluţii la probleme / nevoi

Modele sociale şi de comportament

Valoarea pentru client

Mass-media Subiecte de presă

Beneficii care decurg din participarea la evenimente

Cetăţeni Reprezentarea intereselor lor legitime

Soluţii la probleme curente (de exemplu, poluarea, copiii străzii etc.)

Beneficii personale şi subiective care decurg din participarea la evenimente

 

Leave a Reply